Showing all 3 results

Đầu đo chân không dải rộng INFICON

Đồng hồ đo chân không dải rộng INFICON cung cấp độ chính xác và độ tin cậy cao trong các thiết kế nhỏ gọn. Dải đo toàn bộ phạm vi chân không từ chân không cực cao đến khí quyển.

Công nghệ INFICON Pirani cho phép đo lường hiệu quả trong phạm vi chân không thấp và trung bình

Công nghệ màng ngăn điện dung cho phép đo chính xác trong phạm vi chân không thấp

Công nghệ cảm biến ion hóa nóng hoặc lạnh sẽ dễ dàng xử lý các phép đo ở mức độ chân không cao và siêu cao.

Mỗi công nghệ đo lường được trang bị vào đầu đo chân không dưới dạng cảm biến độc lập hoặc kết hợp lại với nhau để tối ưu hiệu suất và kết quả đo.

PSG5xx ATM to Medium Vacuum Gauge

Công nghệ cảm biến: Pirani (Vonfram/Niken/Creamic)
Dải đo: 5 x 10-4 – 1000 mbar (3,8 x 10-4 – 750 Torr)
Model: PSG500 (350-060); PSG500-S (352-080); PSG502-S (350-140); PSG510-S (350-200); PSG512-S (350-300)

PSG55x ATM to Medium Vacuum Gauge

Công nghệ cảm biến: Pirani (Vonfram/Niken/Creamic)
Dải đo: 5 x 10-5 – 1000 mbar (3,8 x 10-5 – 750 Torr)
Model: PSG550 (Vonfram); PSG552 (Niken); PSG554 (tráng gốm)

PEG100 Medium to Ultra-High Vacuum Gauge

Công nghệ cảm biến: Ca-tốt lạnh (penning cold cathode sensor)
Dải đo: 1 x 10-9 tới 1 x 10-2 mbar (7.5 x 10-10 tới 7.5 x 10-3 Torr)
Model: PEG100 (P/N: 351-000; 351-002; 351-003; 351-004)

PCG55x ATM to Medium Vacuum Gauge

Công nghệ cảm biến: Pirani màng điện dung (Vonfram/Niken/Creamic)
Dải đo: 5×10-5 … 1500 mbar (3.8×10-5 … 1125 Torr)
Model: PCG550 (Vonfram); PCG552 (Niken); PCG554 (Tráng gốm)

BPG400 ATM to Ultra-High Vacuum Gauge

Công nghệ cảm biến: Bayard-Alpert Pirani
Dải đo: 5×10-10 … 1000 mbar (3.8×10-10 … 750 Torr)
Model:
BPG400 (P/N: 353-500; 353-502)
BPG400 LCD (353-501; 353-503)
BPG400-SP PBus (353-505; 353-506)
BPG400-SD DNet (353-507; 353-508)

BPG402-Sx ATM to Ultra-High Vacuum Gauge

P/N: 353-570; 353-571; 353-572; 353-573; 353-578; 353-574; 353-575; 353-576; 353-577; 353-590; 353-591; 353-596; 353-597

BCG450 ATM to Ultra-High Vacuum Triple-Gauge™

Công nghệ cảm biến: Bayard-Alpert Pirani màng điện dung
Dải đo: 5×10-10 … 1500 mbar (3.75×10-10 … 1125 Torr)
Model:
BCG450 (353-550, 353-551)
BCG450 LCD (353-552, 353-553)
BCG450-SP PBus (353-554, 353-556)
BCG450-SD DNet (353-557, 353-558)
BCG450-SE ECAT (353-592, 353-593, 353-598,
353-599)
BCG450-PN Profinet (353-517, 353-518)
BCG450 TripleGauge (353-606)

BAG402 Medium to Ultra-High Vacuum Gauge

Công nghệ cảm biến: Bayard-Alpert ion nóng đơn
Dải đo: 5×10-10 … 2.7×10-2 mbar (3.75×10-10 … 5×10-2 Torr)
Model: BAG403 (P/N: 353-600; 353-601)

BAG302 Medium to Ultra High Vacuum Gauge

Công nghệ cảm biến: Bayard-Alpert ion nóng đơn
Dải đo: 1.3 x 10-9 …6.7 x 10-2 mbar (1 x 10-9…5 x 10-2 Torr)
Model: BAG302 (P/N: 352-050; 352-051; 352-052; 352-053; 352-054; 352-055; 352-056)

BAG05x UHV Bayard Alpert Hot Ion Passive Vacuum Gauge

Công nghệ cảm biến: Bayard Alpert ion nóng
Dải đo: 2.7 x 10-11 … 1.3 x 10-3 mbar (2 x 10-11 … 1 x 10-3 Torr)
Model: BAG050, BAG051, BAG052, BAG053, BAG055

HPG400 ATM to High-Vacuum Gauge

Công nghệ cảm biến: Pirani ion hóa nóng
Dải đo: 2×10-6 … 1000 mbar (1.5×10-6 … 750 Torr)
Model: HPG400 (352-502)

Và các thiết bị tương tự khác:

  • MAG050 MAG060 Cold Cathode Gauges – Passive
  • PGE050 ATM to Medium Vacuum Gauge
  • PGE300 ATM to Medium Vacuum Gauge
  • PGE500 ATM to Medium Vacuum Gauge
  • MPG40x ATM to Ultra-High Vacuum Gauge
  • Gemini™ MxG5xx ATM to Ultra-High Vacuum Gauge

Trung tâm Phân Phối & Bảo Hành sản phẩm INFICON tại Việt Nam. Chuyên cung cấp các sản phẩm thiết bị chính hãng Inficon: HLD6000, D-Tek Stratus, D-Tek Select, Whisper, Ecotec E3000, Protec P3000 (XL), LDS3000, Pilot Plus, PSG5xx, CDG100D, CDG160D….